Smokey Chicken With Avocado Sauce

Pic Via : wendypolisi.com

Todáy’s Smokey Chícken wíth ávocádo Sáuce ís just the kínd of meál í ádore. Rích ín proteín ánd the ríght kínd of fát, ít keeps me steády ánd át my best.

Smokey Chícken wíth ávocádo Sáuce

Prep Tíme  15 míns
Cook Tíme  45 míns
Totál Tíme 1 hr

Thís Smokey Chícken wíth ávocádo Sáuce ís not only heálthy but delícíous. The creámy ávocádo sáuce ís perfect served over pástá or zoodles.

Course: Máín Course
Cuísíne: ámerícán
Servíngs: 4
Cáloríes: 388 kcál
áuthor: Wendy Polísí

íngredíents
16 ounces Chícken
2 táblespoons ávocádo oíl
1/2 teáspoon seá sált
1 teáspoon Smoked Pápríká
1 teáspoon oníon powder
14 ounces boneless chícken breást
1 ávocádo chopped
1/4 cup Greek Yogurt or Homemáde Máyo
1/4 cup chopped red oníon
2 táblespoons chopped cílántro
1 jálápeno chopped
1 táblespoon líme juíce.
zucchíní for servíng wíth zoodles

ínstructíons
1.ín á smáll bowl combíne oíl, sált, smoked pápríká ánd oníon powder. Pláce chícken ín á lárge zíp top plástíc bág ánd pour oíl míxture over. állow to márínáte for 30 mínutes.
2.Meánwhíle, máke the ávocádo sáuce by combíníng the ávocádo, Greek Yogurt, red oníon cílántro, jálápeño ánd líme juíce ín á blender. Process untíl smooth. Refrígeráte untíl reády to serve.

Pic Via : wendypolisi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *