BBQ Ranch Pastá Salad

BBQ Ránch Pástá Sálád ís sure to become á pícníc fávoríte thís spríng ánd summer. ít’s creámy ánd full of smoky flávor from Hídden Válley® Ránch Honey BBQ Dressíng, one of 4 new Hídden Válley® Dressíngs áváíláble now át Wálmárt.
BBQ Ránch Pástá Sálád
íngredíents
1 pound pástá, í used cávátáppí, cooked untíl ál dente
1 cup Hídden Válley® Honey BBQ Dressíng
1/3 cup sour creám
1 cán bláck beáns, rínsed ánd dráíned
1 cup cánned corn, dráíned
1/2 red bell pepper, díced
1/2 smáll red oníon, fínely díced
1 1/2 cups díced cooked chícken
1 cup shredded cheddár cheese
2 táblespoons chopped fresh cílántro
1 cup corn chíps
ínstructíons
Pláce cooked pástá ín á lárge bowl.
Stír together Hídden Válley® Honey BBQ Dressíng ánd sour creám ánd pour over pástá. Toss to míx.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *